Marcus Ölgren had zijn vrouw en moeder vaarwel gekust en ging op pad. Zijn vader niet. De kustlijn van Noorwegen meten, hoe doe je dat? Je moest ergens beginnen en hij begon bij een meetlat van een meter. Ter hoogte van Hammersvest kwam zijn baard tot onder zijn vest....